Kleuter-, lager en secundair onderwijs
GO! scholen van de Vlaamse Gemeenschap

De scholen GO! Rupel willen alle leerlingen van 2,5 tot 18 plus de mogelijkheid bieden zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen volgens hun eigen talenten en interesses.

Daarom willen de scholen van GO! Rupel zich als één geheel profileren zonder dat ze daarbij hun eigenheid opgeven.

Voor iedereen, van kleuter tot jong volwassene, bestaat in de Rupelstreek een GO!-school die elke leerling benadert als VIP!
Iedereen VIP!